Corporate Governance in Banking:

                                             

Corporate Governance in Banking:

Internasjonalt seminar 11. mai 2004

 

 

Bakgrunn

Det går knapt en dag uten at media bringer nyheter og debattinnlegg om corporate governance. Stikkord er verdien av nasjonalt eierskap i norske finansinstitusjoner, inntreden av private eiere i tidligere helstatlig forretningsdrift, passiv kontra aktiv investering av Petroleumsfondet, prinsipper for godt eierskap blant institusjonelle investorer, tvister om tvangsutløsning av minoritetseiere, samt verdien av ansatteopsjoner og fallskjermordninger. Forskningsmessig er dette et ungt fagområde med sterkt aksellererende aktivitet.

På denne bakgrunnen tilbyr inviterer Handelshøyskolen BI og Norges Bank til seminaret Corporate Governance in Banking. Hensikten er  å skape større faglig interesse og bedre norsk nettverk for dette fagområdet innen norsk bankvesen. Vi henvender oss til spesielle miljøer i næringsliv og forvaltning og til forskere som vi tror har både særlig interesse for emnet og potensiale for å utvikle det videre på et nasjonalt  nivå.

 

Seminarprogrammet

Sammensetningen av programmet (se neste side) reflekterer vårt ønske om å dekke forholdsvis brede områder av corporate governance i bankvirksomhet. Vi har derfor valgt innledere blant sentrale bankpraktikere i Norge og blant internasjonal forskere med lang fartstid i faget. Det er for øvrig vår ambisjon å holde deltakertallet såpass lavt at det blir god anledning til diskusjon og samtaler i løpet av seminardagen.

 

Sted

Seminaret holdes i Handelshøyskolken BI's lokaler i Sandvika, Elias Smiths vei 15.

 

Påmelding

Bindende påmelding til seminaret sendes snarest (se vedlagte påmeldingsslipp). Seminaret er gratis, men eventuelle reise- og oppholdskostnader må dekkes av den enkelte. Siden dette er et lukket seminar med begrenset deltakerantall, må vi ta forbehold om å måtte avvise påmeldinger hvis antall påmeldte blir for høyt.

 

Hjemmeside

Programmet og fortløpende meldinger til deltakerne finnes på http://finance.bi.no/~GB2004/. Her vil vi også legge ut materiale til seminaret og linker til innledernes hjemmesider.

 

 

Velkommen til seminar!

 

 

Øyvind Bøhren             Bent Vale                                             Sindre Weme

professor                                     forskningssjef                                       spesialrådgivereller Sindre Weme eler begge? 

Handelshøyskolen  BIprofessor                  ?  Norges Bank                          Norges Bank 

oyvind.bohren@bi.no Handelshøyskolen  BI                  Norges Bank    bent.vale@norges-bank.no           sindre.weme@norges-bank.no       

tlf. 67123866   oyvind.bohren@bi.no             tlf: 22 31 66 74    bent.vale@norges-bank.no           tlf: 22 31 62 65

tlf. 67123866                 tlf. ?                    


 

PROGRAMProgram


08:30-09:00          Registration

09:00-09:15          Introduction
                              Jarle Bergo, deputy governor, Norges Bank

09:15-10:00          Corporate governance in banking: The key issues
                              
Richard Rosen, senior economist and economic advisor, Federal Reserve Bank of     

                              Chicago

 

10:00-10:15          Coffee break

 

10:15-10:45          The regulator’s role in the governance of Norwegian banks
                              Bjørn Skogstad Aamo, director general, Kredittilsynet

11.00-11:45          Bank mergers and lending relationships in Norway
                              David C. Smith, economist, Board of Governors of the Federal Reserve System

 

11:45-12:45          Lunch

12:45-13:15          Governance without owners: The case of Norwegian savings banks
                              Knut Ravnå, CEO, Sparebanken Vest and chairman, Sparebankforeningen

 

 13:30-14:15         Compliance in banks and corporate governance: Work in the Basel committee
                              
Philippe Bui, Deputy head, Commission Bancaire, France

 

14:15-14:30          Coffee break

 

 14:30-15:15         Patient ownership
                              Øyvind Bøhren, professor, Norwegian School of Management BI 
Compliance in banks and corporate governance: Work in the Basel committee
                               
Sylvie Matherat, deputy director of research and policy, Banque de France   

 

 

 

Tilbake til hovedsiden

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Corporate Governance in Banking

Handelshøyskolen BI, Sandvika

10. mai 2004

 

PÅMELDING snarest (bruk gjerne epost)

 

Navn:    ................................................................................................................

Institusjon:  .................................................................................................................

Adresse:  .................................................................................................................

Telefon:  .....................    Telefax:  .....................

E-mail:    .................................................................................................................

Lunch:    ð ja         ð nei    (kryss av)

 

Påmelding sendes

Kari Andreassen, Handelshøyskolen BI, postboks 580, N-1301 Sandvika

Telefon  67557100

kari.andreassen@bi.no