The Corporate Governance Program

Press Coverage

Date
Medium 
Link 
Jun 19, 2001
Aftenposten 
Oppsiktsvekkende påstander
Jun 27, 2001
Aftenposten 
Finansnæringen vil være aktive utenfor styrene
Nov 30, 2001
Aftenposten 
Vil ha flere eiere som Røkke
Dec 02, 2001 
Aftenposten 
Oljepenger på nye veier
Mar 06, 2002
Aftenposten 
Tiden renner ut for nye styrtrike milliardærer
Nov 26, 2002
Norges Forskningsråd: Avslutningskonferanse
Nærings og innovasjonspolitikk for en ny økonomi
Feb 10, 2003
Dagens Næringsliv
Eiere i skapet?
Feb 17, 2003
Dagens Næringsliv
Jobber privat for Opsahl
Feb 18, 2003
Dagens Næringsliv
Erkjenner uklok praksis
Jun 19, 2003
Dagens Næringsliv
Gode nyheter for Norge
Nov 21, 2003 NRK P2 (Verdibørsen) Skal aksjeeiernes ønske om fortjeneste styre samfunnsutviklingen?
May 19, 2004 NRK, Økonominytt Corporate governance i Orkla
Jun 17, 2004 Økonomisk Rapport Ut av sjefsstolen
Oct 14, 2004 Dagens Næringsliv Oppskrytt eierskap
Oct 21, 2004 Dagens Næringsliv Kort-eller langsiktig?
Oct 28, 2004 Dagens Næringsliv Godt langsiktig eierskap?
Oct 28, 2004 Økonomisk Rapport Langsiktige eiere lønner seg ikke
Nov 01, 2004 Dagens Næringsliv Oppskrytt eierskap?
Nov 08, 2004 Dagens Næringsliv Sjabloner om eierskap, Steensnæs?
Nov 08, 2004 Dagens Næringsliv Sjabloner om eierskap, Steensnæs?
Jan 28, 2005 Dagens Næringsliv Alt å tape. Lite å vinne
Jan 28, 2005 Finansavisen Superavkastning i Orkla
Feb 21, 2005 MandagMorgen Har noen sett eierne?
Feb 24, 2005 Dagens Næringsliv Nådeløst på toppen
May 03, 2005 Dagens Næringsliv Retten som økonom
May 23, 2005 Dagens Næringsliv Interessekonlikt i Dagbladet
Oct 13, 2005 Dagens Næringsliv Myter og fakta om norske styrer
Oct 13, 2005 Dagens Næringsliv Forskere provoserer med ny studie
Oct 16, 2005 Dagens Næringsliv Like barn leker best
Nov  18, 2005 Dagens Næringsliv Skarpere diagnose og bedre medisin