Om minus og pluss i meravkastning

Kronikk i Dagens Næringsliv

Bernt Arne Ødegaard, Universitetet i Stavanger