Om minus og pluss i meravkastning

Publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 2 feb 2018

Bernt Arne Ødegaard, University of Stavanger