Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet)

Bernt Arne Ødegaard, University of Stavanger

Sammen med Professor Magnus Dahlquist ved Handelshogskolan i Stockholm leverte jeg i januar en evaluering av Norges Banks forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland. Evalueringen ble gjort på oppdrag av Finansdepartementet. I rapporten er det tekniske nivået relativt høyt, analysen er rettet mot spesialister i porteføljeforvaltning. I denne artikkelen forsøker jeg å gjøre hovedpunktene tilgjengelige også for mer generelt interesserte lesere.